Russian

İstifadə şərtləri

Şərtlərin qəbulu

Bu xidmətdən istifadə etmək və onu qəbul etməklə, siz bu müqavilənin şərtləri və bəndləri ilə razılaşır və onlara tabe olmağı qəbul edirsiniz. Əgər siz online qeydiyyatı seçmisinizsə, biz adınız, ünvanınız, telefon nömrəniz və yaxud e-mail adresiniz kimi şəxsi məlumatlarınızı burada qeyd etməyinizi sizdən xahiş edirik. Əgər siz istəsəniz, biz həmçinin sizə istifadəçi adı və şifrə yaratmağa imkan verən məlumatı da əldə edəcəyik.

Gizlilik şərtləri

Biz hər hansı üçüncü tərəfə istənilən şəxsi məlumatı bildirməyəcəyik (xidmətin təqdim olunmasında məhdud məqsədlər üçün belə məlumatı təchiz edə biləcəyimiz və informasiyanı məxfi saxlamalı olan podratçılar da daxil olmaqla). (1) siz bunun üçün bizə səlahiyyət verməsəniz belə ; (2) bizdən bu məsələn, məhkəməyə çağırış, məhkəmə qərarı yaxud digər qanuni proseslərə cavab olaraq qanuni şəkildə tələb olunur, (3) bu, internet saytı ilə əlaqəli olan mülkiyyət hüquqlarımızı qorumaq üçün vacibdir. Biz həmçinin müştərək, saytın istifadəsi barədə şəxsi olmayan məlumatları əlaqəsi olmayan üçüncü şəxslərlə paylaşa bilərik. Bu müştərək məlumatlara bizim istifadəçilərimiz barədə hər hansı şəxsi məlumatlar aid deyil.

Öhdəlik

Biz sizin şəxsi məlumatlarınızın qorunmasına böyük diqqət yetiririk. Bunlara digərləri ilə birgə, qoruyucu divarlar, şifrləmə və müdaxilənin aşkarlanması kimi standart sənaye texnikalarından istifadə daxildir. Nəticə olaraq, biz sizin şəxsi məlumatlarınızı qorumağa çalışsaq da, sizin bizə göndərdiyiniz yaxud bizdən qəbul etdiyiniz istənilən məlumatın təhlükəsizliyini təmin edə və buna zəmanət verə bilmərik. Bu təhlükəsizliyi olmayan email adresini bizim saytımıza daxil etdiyiniz andan bizə çatanadək məlumatın qorunması üçün heç bir üsulumuz olmadığına görə xüsusilə email vasitəsilə göndərdiyiniz məlumatlar üçün keçərlidir.

Əqli mülkiyyət hüquqları

Sayt və onun əsl mahiyyəti, xüsusiyyətləri və funksionallığı Azərbaycan Supermarket MMC-yə aiddir və beynəlxalq müəlliflik hüququ, ticarət nişanı, patent hüququ, ticari məxfilik və digər əqli mülkiyyət hüququ yaxud mülkiyyət hüquqları qanunu ilə qorunur.

Müqaviləyə xitam verilmə maddəsi

Hesabınızla bağlı olan bütün məlumatların dağılması və itməsi baş verərsə, biz sizin sayta girişinizə səbəbsiz yaxud xəbərdarlıq etmədən xitam verə bilərik. Mahiyyətcə müqaviləyə xitam verildikdən sonra qüvvədə qalmalı olan bu müqavilənin bütün bəndləri sahibkarlıq şərtləri, zəmanətdən imtina etmə, kompensasiya və öhdəliklə bağlı məhdudiyyətlər daxil olmaqla (bunlarla məhdudlaşmır) müqaviləyə xitam verildikdən sonra qüvvədə qalacaq.